Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 194

Autorzy: Maciej Siwczyński :

Tytuł: Postać wykładnicza i hiperboliczna operatora bądź sygnału okresowego w dziedzinie czasu - zastosowania w teorii mocy

Streszczenie: W artykule przedstawiono realizację splotową wzoru zespolonego de Moivre’a-Eulera: Yejφ = Ycosφ + jYsinφ w dziedzinie czasu dyskretnego. Podano przykłady zastosowań do rozkładu fizycznego prądu w teorii mocy.

Słowa kluczowe: wykładnicze; hiperboliczne; logarytmiczne filtry cyfrowe; L1-impulsy; operatory splotu; teoria mocy

wstecz