Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 181

Autorzy: Jerzy Baranowski :

Tytuł: Strojenie silnie tłumionych obserwatorów prędkości obrotowej

Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie nowej koncepcji dobierania parametrów obserwatora. Rozważane są systemy nieliniowe, dla których można zaprojektować obserwator o liniowej dynamice błędu (tzw. output injection). Zaproponowana metoda opiera się na doprowadzeniu do sytuacji, gdy równanie błędu generuje półgrupę kontrakcji tj. sytuacji gdy norma błędu estymacji nie przekracza początkowej wartości. W pracy zawarto propozycję warunku dostatecznego. Pokazano również, że nawet gdy nie są spełnione założenia można z pomocą tw. Gerszgorina dobrać odpowiednie wzmocnienia. Zastosowaną metodę ilustrują przykłady dla silników elektrycznych prądu stałego: obcowzbudnego sterowanego od strony twornika, szeregowego i obcowzbudnego sterowanego od strony wzbudzenia.

Słowa kluczowe: Obserwator nieliniowy, output-injection, silnik DC, estymacja pr ędkości, twierdzenie Gerszgorina

wstecz