Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 06/2012 Str. 176

Autorzy: Paweł Drąg , Krystyn Styczeń :

Tytuł: Dwustopniowe podejście do sterowania optymalnego reaktorem wsadowym z warunkiem elektroobojętności

Streszczenie: W artykule wykorzystano technikę wieloetapowego poszukiwania rozwiązania. W ten sposób złożony problem sterowania optymalnego można traktować jako grupę prostszych problemów programowania nieliniowego. Działanie wykorzystanego w pracy algorytmu najlepiej widać na problemie doboru optymalnego sterownia dla złożonego układu opisanego za pomocą nieliniowych równań różniczkowo-algebraicznych z ograniczeniami. Jedno z algebraicznych równań stanu przybiera postać warunku elektronetralności zapewniającego bezawaryjny przebieg procesu. Symulacje zostały przeprowadzone w środowisku MATLAB.

Słowa kluczowe: sterowanie optymalne, sekwencyjne programowanie kwadratowe, układy równań różniczkowo-algebraicznych, metoda wielopunktowych strzałów

wstecz