Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 170

Autorzy: Halina Mroczkowska :

Tytuł: Możliwości zastosowania wybranych metod czasowoczęstotliwościowych do wykrywania uszkodzenia w kotle parowym pracującym w układzie automatycznego sterowania.

Streszczenie: Praca przedstawia możliwości wykorzystania wybranych metod czasowo-częstotliwościowych do detekcji nieszczelności części ciśnieniowej kotła parowego OP-230 pracującego w systemie sterowania automatycznego w elektrociepłowni miejskiej. W trakcie eksploatacji wykonywane są i rejestrowane ciągłe pomiary przebiegów zmiennych technologicznych kotła oraz pomiary sygnałów sterujących wytwarzanych przez układy wykonawcze. Sygnały zarejestrowane w czasie normalnej pracy kotła oraz w czasie awarii zostały poddane analizie za pomocą metod czasowo-częstotliwościowych. Na podstawie kształtów transformat i ich maksymalnych wartości określono symptomy świadczące o wystąpieniu uszkodzenia mechanicznego rur ekranowych (będącego źródłem nieszczelności).

Słowa kluczowe: kocioł parowy, analiza sygnałów, detekcja uszkodzeń, metody czasowo-częstotliwościowe.

wstecz