Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 166

Autorzy: Than van Tran , Marcin Kamiński , Krzysztof Szabat :

Tytuł: Estymacja mechanicznych zmiennych stanu układu napędowego za pomocą systemów neuronowo-rozmytych

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania rozmytych estymatorów zmiennych stanu dla układu napędowego z połączeniem sprężystym. We wprowadzeniu dokonano przeglądu literatury na temat stosowanych metod odtwarzania zmiennych stanu układu dwumasowego. Kolejno omówiono model matematyczny obiektu badań oraz strukturę sterowania. Opisano system rozmyty typu TSK. Następnie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obrazujących właściwości dynamiczne estymatorów neuro-fuzzy pracujących w różnych warunkach. Przetestowano działanie estymatorów zarówno dla znamionowych jak i zmienionych parametrów obiektu.

Słowa kluczowe: napęd elektryczny, układ dwumasowy, tłumienie drgań, estymacja, systemy rozmyto-neuronowe

wstecz