Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 158

Autorzy: Kamil Jakuszkin :

Tytuł: Badanie właściwości modułu urządzenia do wentylacji mechanicznej ze śrubowym przeniesieniem napędu

Streszczenie: Autor przeprowadził szereg eksperymentów mających na celu weryfikację własności modułu sztucznej wentylacji wykorzystującego śrubowe przeniesienie napędu. Moduł zbadano pod względem powtarzalności oraz stabilności generowanych wzorców przepływu oraz wskazano problemy i kierunek przyszłych korekt w pracy układu.

Słowa kluczowe: sztuczna wentylacja, opór układu oddechowego

wstecz