Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 154

Autorzy: Adam Głowacz , Andrzej Głowacz , Zygfryd Głowacz :

Tytuł: Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie monochromatycznych obrazów termowizyjnych z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką Euklidesa

Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę diagnozowania stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Metoda ta jest oparta na badaniu obrazów termowizyjnych generatora. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów maszyny z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką Euklidesa. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 10 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 100 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony generatorów i silników prądu stałego.

Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Obrazy termowizyjne, Generator prądu stałego, klasyfikator najbliższego sąsiada.

wstecz