Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 146

Autorzy: Waldemar Milej , Paweł Dybowski :

Tytuł: Obliczenia polowe zjawisk cieplnych w maszynie z magnesami trwałymi

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki obliczeń polowych dla dwuwymiarowego modelu cieplnego silnika z magnesami trwałymi. Wynikiem obliczeń są rozkłady temperatury w maszynie podczas symulacji oraz funkcje zmieniającej się rezystywności uzwojenia stojana oraz magnesów trwałych w czasie symulacji. Przedstawione obliczenia zjawisk cieplnych występujących maszynie z magnesami trwałymi zostaną, w późniejszym etapie prac, uwzględnione w obwodowych modelach maszyny używanych w symulacji stanów dynamicznych co da możliwość zwiększenia precyzji obliczeń.

Słowa kluczowe: Silnik, obliczenia cieplne, rezystywność uzwojenia, cieplne stany nieustalone.

wstecz