Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 142

Autorzy: Janusz Tykocki , Yong Yue , Andrzej Jordan :

Tytuł: Analiza pola temperaturowego w układach kablowych 110 kV

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę rozkładu pola temperatury w kablach wysokiego napięcia 64/110 kV, (2XS(FL)) z żyłą miedzianą, w zależności od głębokości ich ułożenia w ziemi i wartości przewodności cieplnej gruntu. Do symulacji zastosowano profesjonalny program NISA/Heat Transfer wykorzystujący w obliczeniach metodę elementów skończonych (MES).

Słowa kluczowe: pole temperaturowe, temperatura dopuszczalna, kable 110 kV, MES.

wstecz