Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 138

Autorzy: Andrzej Kandyba , Marian Kalus , Igor Kurytnik :

Tytuł: Synteza układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną w małej energetyce wodnej

Streszczenie: Przeprowadzono syntezę układu regulacji napięcia wartości skutecznej w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną, w oparciu o liniowe kryterium „Symetrycznego optimum” wg C. Kessler’a. Maszyna indukcyjna jest napędzana niskospadową turbiną wodną typu Banki-Michella-Cinka. Proces syntezy układu regulacji został poparty badaniami symulacyjnymi tego układu.

Słowa kluczowe: Mała elektrownia wodna, generator asynchroniczny, sieć wydzielona, układ regulacji.

wstecz