Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 128

Autorzy: Marek Lis :

Tytuł: Algorytm wyznaczania pochodnych cząstkowych strumienia związanego z prądem i kątem obrotu silnika elektrycznego z magnesami trwałymi w wirniku

Streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania pochodnych cząstkowych strumienia związanego z prądem i kątem obrotu silnika elektrycznego z magnesami trwałymi w wirniku i trójfazowym wzbudzeniem stojana. Ponieważ  jest nieliniową funkcją wektorową, której wartości są obliczane na podstawie natężenia pola magnetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, analityczne obliczenie pochodnych niesie ze sobą poważne trudności i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych obliczeń. Obliczenia oparte na symulacji komputerowej przeprowadzono dla silnika IPMSg132 S4 PMSM. Rezultaty zaprezentowano w formie wykresów.

Słowa kluczowe:

wstecz