Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 118

Autorzy: Łukasz Szymański , Zbigniew Kolaciński , Grzegorz Raniszewski :

Tytuł: Reaktor plazmowy z łukiem wirującym

Streszczenie: Celem przedstawionych badań było wytworzenie stabilnego wirującego wyładowania łukowego dla zastosowania do łukowej syntezy nanomateriałów. Wirowanie łuku w tych badaniach miało na celu wytworzenie intensywnego i równomiernego strumienia par przekazywanego z anody do katody w celu zapewnienia efektywnego przepływu masy materiału.

Słowa kluczowe: łuk wirujący, pole magnetyczne.

wstecz