Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 111

Autorzy: Yury Zimin , Toshitsugu Ueda , Joanna Pawłat :

Tytuł: Rozkład energii naprężeń resztkowych w strukturach dwuwarstwowych

Streszczenie: W pracy dokonano analizy rozkładu odkształceń elastycznych zainicjowanych przez naprężenia resztkowe przy użyciu modelu Timoshenko. Energia powstała wskutek działania sił w spojonej, dwuwarstwowej strukturze powodowała rozwarstwianie się materiału. Wartości energii oraz siły rozwarstwiającej były zależne od stosunku grubości spajanych materiałów oraz całkowitej grubości uzyskanej struktury. Zależność uwzględniała przypadek, w którym siły rozwarstwiające były równe zeru (E1h1 2 = E2h2 2). Pozwala to na zredukowanie problemu odklejania i rozwarstwiania jaki często ma miejsce w spajaniu materiałów o różnych właściwościach, co staje się szczególnie ważne w procesach mikro i nanofabrykacji.

Słowa kluczowe: Połączenia spajalne , kwarc krystaliczny, silicon, naprężenia własne, obróbka powierzchni, powłoki cienkościenne,

wstecz