Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 108

Autorzy: Anup Patel , Ryszard Pałka , Bartłomiej Głowacki :

Tytuł: Nowa koncepcja łożyska nadprzewodnikowego wykorzystującego dodatkowe magnesy trwałe

Streszczenie: W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną wersję nadprzewodnikowego (HTS) łożyska magnetycznego. To nowatorskie rozwiązanie polega na zastosowaniu dodatkowych pierścieni z magnesów trwałych umieszczonych poniżej masywnych nadprzewodników wysokotemperaturowych umocowanych do wirnika. Przedstawione w pracy obliczenia oraz wyniki pomiarów sił lewitacji pomiędzy namagnesowanym HTS a cylindrem z MgB2, potwierdzają zalety zaproponowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: lewitacja, nadprzewodnikowe łożyska magnetyczne, masywne nadprzewodniki wysokotemperaturowe.

wstecz