Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 102

Autorzy: Leszek Woźny , Anna Kisiel , Roman Szeloch , Eugeniusz Prociów :

Tytuł: Kontakty elektryczne z Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) na powierzchni YBa2Cu3Ox

Streszczenie: Jakość wykonania metalicznych elektrod ma istoty wpływ na mierzone wartości temperatury krytycznej Tc i prądu krytycznego Ic ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrod dwuwarstwowych. Elektrody te wykonano w celu poprawienia właściwości elektrod niklowych. Zastosowano rozpylanie magnetronowe z odpowiednich targetów w połączeniu z parowaniem próżniowym.

Słowa kluczowe: nadprzewodnik; rezystywność; metaliczne elektrody.

wstecz