Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 98

Autorzy: Bartosz Hrycak , Mariusz Jasiński , Jerzy Mizeraczyk :

Tytuł: Charakterystyki strojenia cylindrycznego mikrofalowego generatora plazmy w argonie, azocie i metanie pod ciśnieniem atmosferycznym

Streszczenie: Prezentowany cylindryczny mikrofalowy generator plazmy jest urządzeniem wytwarzającym plazmę o wysokiej temperaturze pod ciśnieniem atmosferycznym, przy wysokich przepływach gazów. Plazma wzbudzana jest mikrofalami o częstotliwości 2,45 GHz i mocy od 600 W do 6000 W. Odpowiednio dla argonu, azotu oraz metanu przy optymalnym położeniu ruchomego zwarcia moc fali odbitej wynosiła 15%, 0% oraz 17% mocy fali padającej. Generator plazmy może być używany m.in. do obróbki gazów.

Słowa kluczowe: generatory plazmy, wyładowania mikrofalowe, charakterystyki strojenia, obróbka gazów.

wstecz