Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 95

Autorzy: Victor Lozbin , Oleksandra Hotra , Pietr Bylicki :

Tytuł: Wykorzystanie metody badań ogniw Peltiera do optymalizacji ich punktu pracy w celu osiągania temperatur nadprzewodnictwa

Streszczenie: W artykule przeanalizowano nową metodę wyznaczania elektrycznych oraz termicznych parametrów ogniw Peltiera. Otrzymane wyniki dają możliwość optymalizowania chłodziarek termoelektrycznych w celu osiągnięcia najbardziej efektywnego punktu pracy. W czterostopniowej chłodziarce termoelektrycznej zoptymalizowanej przy użyciu proponowanej metody otrzymana temperatura może być bardzo bliska temperaturze nadprzewodnictwa HgBa2CaCu2O6+δ. Badany element Peltiera nie ulega uszkodzeniu podczas testu i może być dalej używany.

Słowa kluczowe: chłodziarki termoelektryczne, moduł termoelektryczny, charakterystyki ogniw Peltiera

wstecz