Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 89

Autorzy: Jarosław Diatczyk :

Tytuł: Modelowanie długości łuku w reaktorze plazmowym ze ślizgającym się wyładowaniem

Streszczenie: Wyznaczenie długości wyładowania w reaktorze plazmowym pozwala określić warunki przejścia sposobu jonizacji z termicznej na nietermiczną. Korzystne jest uzyskanie nietermicznej nierównowagowej plazmy w największej objętości komory wyładowczej reaktora. Znajomość długości krytycznej, przy której następuje zmiana sposobu jonizacji, pozwala właściwie zaprojektować układ zasilania.

Słowa kluczowe: reaktor plazmowy, wyładowanie elektryczne, długość łuku, modelowanie.

wstecz