Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 84

Autorzy: Milvydas Siozinys , Juozapas Virbalis :

Tytuł: Zakłócenia wirującego pola magnetycznego spowodowane zanieczyszczeniami magnetycznymi

Streszczenie: Wpływ zanieczyszczeń magnetycznych w strefie aktywnej na wirujące pole magnetyczne w sześciobiegunowym układzie wzbudzenia został poddany analizie w tym artykule. Zastosowano metodę elementów skończonych do rozwiązania magnetostatycznego dwuwymiarowego układu równań, który pozwolił na określenie gęstości strumienia magnetycznego i energii magnetycznej.

Słowa kluczowe: wirujące pole magnetyczne, gęstość strumienia magnetycznego, cząstki magnetyczne, stojan.

wstecz