Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 81

Autorzy: Alexander Proudnik , Yaugeni Zamastotsky , Viacheslau Siarheyev , Vsevolod Siuborov , Elena Stankevich , Igor Pobol :

Tytuł: Właściwości ekranowania pól elektromagnetycznych za pomocą warstw metalizacji Cu, Ti i Cr naniesionych na materiały tekstylne z użyciem technologii Arc-PVD

Streszczenie: Opisano badania właściwości ekranujących metalizowanych materiałów tekstylnych mających służyć do ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Pomiary próbek materiałów przeprowadzono w paśmie 8-12 GHz. Tłumienie pola elektromagnetycznego wnoszone przez badane próbki mieści się w zakresie 510 dB, a charakterystyki odbicia – w zakresie –3  –11.5 dB.

Słowa kluczowe:

wstecz