Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 75

Autorzy: Ikuko Mori , Osamu Fujiwara :

Tytuł: Charakterystyki przebiegów napięcia na przerwie iskrowej podczas wyładowań w powietrzu wytwarzanych za pomocą generatorów wyładowań elektrostatycznych

Streszczenie: W celu zrozumienia charakterystyk wyładowań elektrostatycznych w powietrzu wytwarzanych za pomocą generatorów ESD, w pracy omówiono przebiegi napięcia na przerwie iskrowej przy niskich poziomach napięcia ładowania na generatorze. Przebiegi tego napięcia można wyznaczyć proponowaną przez autorów metodą obwodową, która bazuje na pomiarach kształtu prądu wyładowania oraz charakterystyki częstotliwościowej impedancji generatora ESD. Poprzez porównanie tak wyznaczonych przebiegów napięć z otrzymanymi na podstawie zależności na napięcie przeskoku Rompe-Weizel, potwierdzone zostało wystąpienie, po przeskoku iskry, wyładowań łukowych

Słowa kluczowe: generator ESD, kształt napięcia na przerwie iskrowej, wzór na wytrzymałość przerwy iskrowej, modelowanie obwodowe.

wstecz