Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 67

Autorzy: Bernd Jaekel :

Tytuł: Aktualna stan normalizacyjny dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego

Streszczenie: Zagadnienie funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów elektrycznych i elektronicznych jest związane z EMC, o ile właściwa odporność przed zjawiskami elektromagnetycznymi jest wymagana, aby zapobiec ich szkodliwemu oddziaływaniu na systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Potrzeba połączenia tematów EMC i funkcjonalnego bezpieczeństwa dotyczy nie tylko problemów technicznych, ale również zagadnień normatywnych. W artykule opisano aktualną sytuację w dziedzinie normalizacji w obu obszarach omawiając również projekt normy IEC 61000-6-7

Słowa kluczowe: EMC, zjawiska elektromagnetyczne, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo funkcjonalne

wstecz