Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 58

Autorzy: Aurimas Anskaitis , Darius Gursnys , Karolis Mikenas , Ricardas Pocius :

Tytuł: Modelowanie sumarycznego pola elektromagnetycznego w otoczeniu grupy stacji bazowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia opracowane przez autorów oprogramowanie komputerowe oraz wyniki symulacji natężenia pola kilku anten rozmieszczonych w różnych punktach przestrzeni. Podstawą oprogramowania są analityczne metody obliczeń pola elektromagnetycznego.

Słowa kluczowe: natężenie pola elektromagnetycznego, modelowanie pola, strefa bliska, sieci komunikacji ruchomej.

wstecz