Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 51

Autorzy: Szymon Drgas , Adam Dąbrowski , Dariusz Zamorski :

Tytuł: Automatyczne rozpoznawanie mówcy z wykorzystaniem różnych jąder opartych na cechach prozodycznych połączonych z cechami spektralnym

Streszczenie: W artykule jest rozważany problem automatycznej weryfikacji mówcy niezależnej od tekstu. Przedstowiono system oparty na maszynach wektorów nośnych (SVM - support vector machines) oraz cechach prozodycznych. Cechy prozodyczne są modelowane z wykorzystaniem wielomianów Legendre’a. W celu przekształcenia wektorów prozodycznych na wektory o ustalonej liczbie elementów zasotosowano trzy funkcje jądra: VQ, superwektor GMM oraz jądro Fishera. Wymienione funkcje zostały porównane oraz przetestowano skuteczność systemu w przypadku kombinacji wektorów. Zbadano także skuteczność systemu w połączeniu z cechami spektralnymi.

Słowa kluczowe: automatyczne rozpoznawanie mówcy, SVM, cechy prozodyczne

wstecz