Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 30

Autorzy: Przemysław Korohoda , Adam Dąbrowski :

Tytuł: Dekompozycja w schemacie zafalowaniowo-podobnym z wykorzystaniem okienkowanych filtrów określonych dla dyskretnych transformacji trygonometrycznych

Streszczenie: W artykule opisano założenia oraz wyniki eksperymentu obliczeniowego pozytywnie weryfikującego hipotezę o możliwości efektywnego zrealizowania etapu dekompozycji według schematu Mallata przy zastąpieniu splotowych filtrów zafalowaniowych filtrami pochodzącymi z 16 dyskretnych transformacji trygonometrycznych. Zastosowanie okien w dziedzinie czasu pozwoliło na zmniejszenie ilości obliczeń do 34 razy, przy wprowadzeniu nieznacznych deformacji sygnału, oszacowanych na poziomie około 40dB (PSNR). Badania przeprowadzono dla sygnałów zdefiniowanych statystycznie z wykorzystaniem procesów Markowa pierwszego rzędu z założoną wartością korelacji międzysymbolowej.

Słowa kluczowe: dyskretna transformacja zafalowaniowa, dyskretna transformacja kosinusowa, dyskretna transformacja sinusowa, splot uogólniony.

wstecz