Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 24

Autorzy: Radosław Weychan , Tomasz Marciniak :

Tytuł: Analiza wpływu wielokrotnego transkodowania GSM na różnice między współczynnikami MFCC

Streszczenie: Artykuł prezentuje rezultaty badań nad wpływem wielokrotnego transkodowania sygnału audio próbkowanego z szybkością 8 kSps dla standardu GSM, oraz 16 kSps. Przeanalizowane zostały uzyskane różnice między współczynnikami MFCC, otrzymane w wyniku kolejnych transkodowań. Głównym celem porównania jest sprawdzenie możliwości separacji danych oraz detekcji wykorzystywanego w transmisji kodera GSM. Do eksperymentu wykorzystana została baza nagrań sygnału mowy TIMIT, transkodowana czterokrotnie przez kodery GSM. Przeanalizowane zostały możliwości detekcji typu kodera na podstawie różnic między aproksymatami krzywoliniowymi błędów współczynników MFCC.

Słowa kluczowe: GSM, transkodowanie, MFCC, kodowanie mowy

wstecz