Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 17

Autorzy: Julian Balcerek , Adam Konieczka , Adam Dąbrowski , Mateusz Stankiewicz , Agnieszka Krzykowska :

Tytuł: Wywoływanie wrażenia trówymiarowego dla obrazów

Streszczenie: W artykule zaprezentowano nowe ujęcie problemu konwersji obrazów dwuwymiarowych (2D) do trójwymiarowych (3D) w celu uzyskania wrażeń stereowizyjnych. Badano wpływ przesunięcia składowej czerwonej obrazu na pojawianie się efektu 3D. Przeprowadzone eksperymenty wskazują na efektywność zaproponowanej metody konwersji, która dzięki temu może być realizowana w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania zaproponowanego rozwiązania to np.: poprawa jakości standardowych zdjęć 2D i opcja stereowizyjna w typowych systemach monitoringu z obrazowaniem 2D.

Słowa kluczowe: stereowizja, anaglif, konwersja 2D do 3D, postrzeganie efektu 3D.

wstecz