Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 12

Autorzy: Andrzej Dobrowolski , Ewelina Majda :

Tytuł: Zastosowanie homomorficznych metod przetwarzania sygnału mowy w systemach rozpoznawania mówcy

Streszczenie: W prezentowanym referacie poruszono problematykę systemu rozpoznawania mówcy. Automatyczne rozpoznawanie mówcy jest procesem mającym na celu określenie, czy dana wypowiedź należy do określonego mówcy. Sygnał mowy jest nośnikiem zarówno cech fizjologicznych, jak i behawioralnych. Nie ma dwóch identycznie brzmiących osób, ze względu na fakt występujących różnic w budowie krtani, głośni, traktu wokalnego oraz innych organów artykulacyjnych u każdego człowieka. Praca zawiera opis algorytmów analizy sygnału mowy opracowanych w oparciu o rzeczywiste cepstrum. Dzięki tej technice multiplikatywny związek pobudzenia i traktu głosowego zastąpiony zostaje związkiem addytywnym, co znacznie upraszcza separację obu składników. Autorzy podjęli się próby wyboru optymalnego zestawu cech charakteryzujących danego mówcę. Badania koncentrowały się przede wszystkim na ocenie użyteczności analizy cepstralnej sygnału mowy. Dodatkowo uzyskane wyniki eksperymentów przedstawiono przy pomocy metody PCA.

Słowa kluczowe: sygnał mowy, ekstrakcja cech, analiza cepstralna.

wstecz