Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 8

Autorzy: Jacek Grygiel , Paweł Strumiłło , Ewa Niebudek-Bogusz :

Tytuł: Zastosowanie reprezentacji Mel Cepstralnej sygnału mowy do badania zaburzeń głosu

Streszczenie: Celem niniejszej pracy była ocena możliwości zastosowania analizy tzw. współczynników cepstralnych (ang. Mel Cepstral Coefficients (MFCC)) dla próbek rejestrowanego głosu pacjentów we wspomaganiu diagnozy guzów i polipów. Rejestracje mowy pacjentów poddane zostały analizie akustycznej, w której zastosowano parametry MFCC oraz wartości trzech pierwszych formantów. Do klasyfikacji współczynników cepstralnych zastosowano odwzorowanie Sammona oraz tzw. Maszynę Wektorów Nośnych. W testach wykonanych dla 95 rejestracji mowy pacjentów, zaburzenia głosu zostały wykryte z ok. 80% dokładnością.

Słowa kluczowe: MFCC, SVN, zaburzenia głosu, odwzorowanie Sammona

wstecz