Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2012 Str. 1

Autorzy: Władysław Torbicz , Dorota Pijanowska :

Tytuł: Zastosowanie grafenu w technice pomiarowej

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowy budowy grafenu oraz przegląd jego właściwości, metod wytwarzania i zastosowań - głównie w elektronice i miernictwie. Z materiałem tym są wiązane duże nadzieje ze względu na jego konkurencyjne właściwości elektroniczne, optyczne, optoelektroniczne, elektrochemiczne i mechaniczne, w stosunku do krzemu, powszechnie wykorzystywanego do budowy różnych mikroczujników i bioczujników i ich matryc oraz mikrosystemów pomiarowych. Zostały też omówione przykłady zastosowania grafenu w technice pomiarowej.

Słowa kluczowe: grafen, właściwości grafenu, zastosowania grafenu

wstecz