Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 12/2004 Str. 1220-1224

Autorzy: Romuald Kotowski , Vladimir Alshits :

Tytuł: Zjawisko magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd wyników prac doświadczalnych potwierdzających istnienie odkrytego w roku 1985 zjawiska magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych (ZMP). Umieszczenie próbki w polu magnetycznym wywołuje istotną reorientację konfiguracji spinów układu dyslokacja – defekt punktowy, powodując przebudowę konfiguracji elektronów. Prowadzi to do istotnej zmiany siły zaczepienia dyslokacji i do odpowiedniej modyfikacji mechanicznych właściwości próbki. Możliwe są dwa zjawiska: albo łatwiejsze odrywanie się dyslokacji od defektu punktowego i uplastycznienie się materiału, albo wzmocnienie materiałowe. Obserwowane doświadczalnie ZMP jest przykładem przejawiania się zjawisk kwantowych na poziomie makroskopowym. Zjawisko magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych jest ciągle jeszcze na etapie badań laboratoryjnych, ale przewidywane zastosowania praktyczne są bardzo obiecujące.

Słowa kluczowe: magnetoplastyczność, defekty punktowe, dyslokacje, magnetyzm

wstecz