Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 787-792

Autorzy: Andrzej Bień , Dariusz Borkowski :

Tytuł: Stosowanie układu Arona w sieciach średniego napięcia w obecności prądów wyrównawczych

Streszczenie: Rzeczywiste warunki pomiaru mocy czynnej watomierzami w układzie Arona mogą znacznie odbiegać od założeń teoretycznych. Przedstawiona w artykule analiza pracy układu Arona oparta jest na modelu matematycznym i symulacyjnym. Sposób modelowania układu pomiarowego i otrzymane wyniki eksperymentów symulacyjnych pozwalają na ocenę niedokładności pomiaru w układzie Arona dla warunków rzeczywistych, nawet awaryjnych.

Słowa kluczowe: układ Arona, prądy wyrównawcze, dokładność, niesymetria

wstecz