Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 777-781

Autorzy: Zbigniew Wróblewski , Marcin Habrych :

Tytuł: Kompensowanie się pól elektromagnetycznych w otoczeniu wielotorowych linii wysokiego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego pod wielotorowymi liniami wysokiego napięcia eksploatowanych na terenie kraju oraz na terenie Niemiec.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wielotorowe, wielonapięciowe linie wysokiego napięcia

wstecz