Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 765-770

Autorzy: Jerzy Krygier :

Tytuł: Praca silników indukcyjnych przy podwyższonym napięciu

Streszczenie: W artykule rozpatrzono pracę silnika indukcyjnego zasilanego podwyższonym napięciem. Omówiono straty mocy, moc czynną i bierną oraz wskaźniki energetyczne.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, podwyższone napięcie, straty mocy, moc czynna i bierna

wstecz