Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 761-765

Autorzy: Piotr Bogusz :

Tytuł: Nowa metoda sterowania wartością chwilową momentu silnika reluktancyjnego przełączalnego

Streszczenie: W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę minimalizacji pulsacji momentu w silniku reluktancyjnym przełączalnym poprzez sterowanie wartością chwilową momentu. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych wykonanych dla klasycznego sterowania prądowego i dla proponowanej metody.

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny przełączalny, sterowanie wartością chwilową momentu, minimalizacja pulsacji momentu

wstecz