Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 757-760

Autorzy: Hubert Wrotek :

Tytuł: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych pasm fazowych silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym na jego parametry ruchowe

Streszczenie: W artykule prezentowane są wyniki analizy konstrukcji silnika reluktancyjnego przełączalnego z toczącym się wirnikiem cylindrycznym (SRPTW). Do analizy porównawczej wykorzystano prototyp SRPTW z czterema pasmami fazowymi wykonanymi w formie uzwojeń rozłożonych oraz model konstrukcji trzypasmowej i pięciopasmowej z uzwojeniami rozłożonymi. Wykonano pomiary i dokonano analizy wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych SRPTW na jego parametry ruchowe takie, jak moment.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silnik reluktancyjny, silnik reluktancyjny przełączalny z toczącym się wirnikiem

wstecz