Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 752-757

Autorzy: Marek Fulczyk , Remigiusz Mydlikowski :

Tytuł: Warunki działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego czterobiegunowych generatorów blokowych z dwoma gałęziami równoległymi w fazie uzwojenia stojana

Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę warunków działania układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego, pobudzanego różnicą napięć 3-harmonicznych w punkcie gwiazdowym i na zaciskach wyjściowych generatora blokowego, z czterobiegunowym uzwojeniem stojana, utworzonym z dwóch gałęzi równoległych w fazie. Określono napięcie pobudzające człon pomiarowy zabezpieczenia podczas doziemienia w uzwojeniu stojana generatora. Przeprowadzono badania symulacyjne rzeczywistego 4-biegunowego generatora blokowego o mocy 120 MW z dwoma gałęziami równoległymi w fazie uzwojenia stojana wyposażonego w wyłączniki generatorowe z dodatkowymi pojemnościami doziemnymi. W badaniach uwzględniono rzeczywisty rozkład napicia 3-harmonicznej wzdłuż uzwojenia stojana generatora oraz rzeczywistą rezystancję kanału ziemnozwarciowego.

Słowa kluczowe: generator, stojan, zabezpieczenie ziemnozwarciowe

wstecz