Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 748-751

Autorzy: Krzysztof Januszkiewicz :

Tytuł: Modelowanie numeryczne pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie

Streszczenie: Przedstawiony został pakiet programów komputerowych umożliwiający obliczanie podstawowych wielkości cieplnych ogrzewanych elektrycznie pomieszczeń zarówno w stanie cieplnie ustalonym jak i nieustalonym. Możliwa jest symulacja wpływu różnego sposobu zmian temperatury zewnętrznej na pomieszczenie oraz regulacji temperatury wewnątrz pomieszczenia. Programy uwzględniają różne konstrukcje przegród budowlanych. Przedstawiono również wyniki symulacji komputerowej oddziaływania zewnętrznych warunków klimatycznych na ogrzewane pomieszczenie. Obliczenia wykonane zostały dla skokowej, liniowej i cosinusoidalnej zmiany temperatury zewnętrznej przy dwóch różnych konstrukcjach ścian zewnętrznych pomieszczenia. W analizie wyników obliczeń wzięto pod uwagę zmiany temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu oraz zmiany mocy grzejnej.

Słowa kluczowe: ogrzewanie elektryczne, symulacja komputerowa

wstecz