Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 702-705

Autorzy: Krzysztof Polakowski , Andrzej Sęk :

Tytuł: Analiza pola magnetycznego w rozruszniku samochodowym z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe cechy rozruszników z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną. Przedstawiono wyniki obliczeń przy użyciu programu PC-Opera rozkładu pola magnetycznego w przekroju poprzecznym rozrusznika. W pracy wyznaczono moment rozrusznika w funkcji prądu obciążenia.

Słowa kluczowe: analiza pola magnetycznego, rozruszniki elektryczne silników samochodowych, magnesy trwałe, maszyny elektryczne

wstecz