Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 693-697

Autorzy: Stanisław Gad , Marcin Pawlak :

Tytuł: Sztuczne sieci neuronowe w diagnostyce samochodowych urządzeń elektrycznych

Streszczenie: W referacie przedstawiono ogólny schemat algorytmu diagnozowania samochodowych urządzeń elektrycznych składających się z detekcji i lokalizacji uszkodzeń opartego na sztucznych sieciach neuronowych. Na przykładzie obwodu zasilania przedstawiono wyniki analizy komputerowej lokalizacji uszkodzeń. Wyniki symulacji potwierdzają wystarczającą efektywność opracowanej metodyki.

Słowa kluczowe: diagnostyka, sieci neuronowe, wyposażenie elektryczne samochodów

wstecz