Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 688-692

Autorzy: Krzysztof Polakowski , Andrzej Sęk :

Tytuł: Elektrochemiczne źródła energii stosowane w pojazdach samochodowych

Streszczenie: Artykuł ten daje ogólne spojrzenie na stan obecny współczesnych elektrochemicznych źródeł energii elektrycznej w zastosowaniach samochodowych. Przedstawiono różne typy ogniw i akumulatorów elektrochemicznych. Ogniwa paliwowe zostały uznane za najbardziej obiecujące do zastosowań samochodowych.

Słowa kluczowe: elektrochemiczne źródła energii, akumulatory elektrochemiczne, ogniwa paliwowe, elektryczne pojazdy samochodowe

wstecz