Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 670-672

Autorzy: Roman Barlik , Janusz Mazur :

Tytuł: Elektromechatronika pojazdów samochodowych, nauka i kształcenie studentów w Politechnice Warszawskiej

Streszczenie: W artykule przedstawiono informację o utworzeniu i działalności specjalizacji naukowej i dydaktycznej – Urządzenia elektryczne pojazdów samochodowych. Zwrócono uwagę na dorobek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, prowadzącego od 25 lat tą unikalną w skali kraju dyscyplinę naukową i dydaktyczną.

Słowa kluczowe: elektromechatronika pojazdów samochodowych w Politechnice Warszawskiej; nauka i dydaktyka

wstecz