Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2004 Str. 653-668

Autorzy: Joachim Holtz :

Tytuł: Napędy z silnikami indukcyjnymi sterowanymi bez czujnika prędkości kątowej

Streszczenie: Napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi sterowanymi bez czujnika mechanicznego prędkości kątowej stanowią atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia obniżki kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności. W celu wyeliminowania czujnika informacja o aktualnej prędkości wału musi być wyznaczona z wartości napięć i prądów stojana silnika. Napędy sterowane metodą orientacji wektorów wymagają estymacji wielkości i położenia składowej podstawowej strumienia skojarzonego stojana lub wirnika. Do tego celu stosowane są pracujące w układzie otwartym estymatory lub obserwatory, które posiadają korygującą pętlę sprzężenia zwrotnego. Właściwości estymatorów i obserwatorów różnią się znacznie w odniesieniu do dokładności, odporności oraz wrażliwości na zmiany parametrów modelu. W niniejszym artykule przeglądowym zastosowano opis i schematy blokowe bazujące na opisie zespolonym wektorów przestrzennych w celu spójnego przedstawienia systemów stosowanych w bezczujnikowym sterowaniu silników indukcyjnych.

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, sterowanie bezczujnikowe, sterowanie wektorowe, zespolone zmienne stanu

wstecz