Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1268-1276

Autorzy: Andrzej Michalski , Jacek Jakubowski :

Tytuł: Metodyka szacowania prędkości przepływu cieczy metodą elektromagnetyczną uwzględniająca zmienny poziom napełnienia kanału przepływowego

Streszczenie: Przedstawiony artykuł omawia problematykę przetwarzania sygnałów pomiarowych w przepływomierzu elektromagnetycznym dla kanału otwartego. Omówiono nowatorskie podejście pozwalające wyeliminować wpływ niejednorodności pola magnetycznego na mierzony sygnał oraz metodykę eliminacji wolnozmiennych składowych zakłócających.

Słowa kluczowe: przepływu, metoda elektromagnetyczna, przetwarzanie sygnałów, modelowanie sygnałów

wstecz