Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1258-1261

Autorzy: Danuta Pliś :

Tytuł: Badania symulacyjne silników z klinami magnetycznymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm obliczania charakterystyk statycznych silników indukcyjnych z klinami magnetycznymi w stojanie, uwzględniając zmiany parametrów w schemacie zastępczym i nasycanie się zębów dla różnej przenikalności magnetycznej klina i wyniki wykonanych badań symulacyjnych dla silnika indukcyjnego SZJC 196T EX 6 kV 320 kW.

Słowa kluczowe: kliny magnetyczne, silniki indukcyjne, charakterystyki mechaniczne, algorytm obliczeń

wstecz