Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1252-1254

Autorzy: Stanisław Apanasewicz :

Tytuł: Metoda obliczania rozkładu pola elektromagnetycznego, wywołanego przez prądy płynące w nieskończenie długich prętach

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano metodę obliczania rozkładu zespolonych amplitud pola elektromagnetycznego indukowanego przez sinusoidalne prądy płynące w nieskończenie długich prętach. Rozpatrywano dwa rodzaje prętów: niejednorodny pręt o przekroju kołowym i jednorodny o przekroju kwadratowym.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, długie pręty

wstecz