Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1248-1250

Autorzy: Arkadiusz Miaskowski :

Tytuł: Analiza pola elektromagnetycznego i współczynnika SAR w układzie głowa-telefon komórkowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono numeryczną analizę pola elektromagnetycznego i współczynnika SAR w układzie głowa ludzka telefon komórkowy, bazując na metodzie FDTD (and. Finite-Difference Time-Domain). W celu scharakteryzowania właściwości elektrycznych tkanek biologicznych wykorzystano równanie interpolacyjne Cole – Cole.

Słowa kluczowe: bioelektromagnetyzm, pole elektromagnetyczne, FDTD

wstecz