Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1240-1243

Autorzy: Krzysztof Gryz , Jolanta Karpowicz , Marcin Molenda , Patryk Zradziński :

Tytuł: Zagrożenia wtórne w otoczeniu linii elektroenergetycznych WN – analiza z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Streszczenie: Przedstawiono wyniki symulacji zagrożenia rażeniem, przez prąd kontaktowy. Wypadki takie są rejestrowane i dotyczą pracowników przebywających na wyłączonym (biernym) torze linie energetycznej WN znajdującym się w pobliżu toru czynnego linii (obciążonego i wytwarzającego pole magnetyczne). Obliczenia przeprowadzono odnośnie przewodów rozpiętych na słupach linii WN (110 kV) typów: D2P, D2R, O24P i OL24P. Na podstawie obliczeń numerycznych przeprowadzono analizę poziomu zagrożenia wykorzystując elektryczny schemat zastępczy rażenia prądem kontaktowym. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość rażenia przez odczuwalny prąd kontaktowy indukowany wewnątrz pętli tworzonej przez przewody linii WN o długości od 17 m (przy liniach nowego typu) do 700 m (przy liniach starego typu), zależnie od konfiguracji przewodów i celowe są bardziej rygorystyczne zalecenia bezpieczeństwa do tego typu prac, niż jest to obecnie w Polsce praktykowane.

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, zagrożenia wtórne, prądy kontaktowe, zawodowe zagrożenia wypadkowe

wstecz