Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1236-1239

Autorzy: Andrzej Krawczyk , Waldemar Bielski :

Tytuł: Recepcja wyników prac badawczych dotyczących oddziaływania PEM na organizm człowieka

Streszczenie: Informacje mediów, dotyczące ewentualnych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze wzrostu stopnia ekspozycji populacji ludzkiej na pola elektromagnetyczne (PEM), w rezultacie sprzecznych doniesień, interpretacji i komentarzy kreują syndrom elektromagnetycznego zagrożenia. „Medialny szum informacyjny” implikuje określone zachowania społeczne, które można określić mianem elektromagnetycznej fobii. Na podstawie źródeł naukowych i doniesień prasowych prezentujących wyniki prac badawczych, dotyczących wpływu PEM technicznego pochodzenia na organizm człowieka, przedstawiono recepcję tychże badań oraz zasygnalizowano charakter ich społecznych implikacji.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, elektroenergetyka, komunikacja bezprzewodowa

wstecz