Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2004 Str. 1234-1236

Autorzy: Roman Kubacki , Jaromir Sobiech , Aleksander Dackiewicz :

Tytuł: Propagacja pola bliskiego mikrofalowych anten telefonii komórkowej przez warstwę materiału budowlanego

Streszczenie: W pracy przedstawiono obliczenia i pomiary współczynnika tłumienia fali elektromagnetycznej w ścianie budynku. Źródłem pola elektromagnetycznego była antena stacji bazowej telefonii komórkowej montowana do elewacji budynku. Symulacje obliczeniowe i pomiary przeprowadzono dla przypadku płaskiej fali padającej na warstwę suporeksu oraz dla przypadku pola bliskiego listków tylnych anteny. Badania przeprowadzono dla anteny Allgon, która będzie pracować w systemie UMTS.

Słowa kluczowe: pole bliskie anten, współczynnik tłumienia materiałów budowlanych, anteny telefonii komórkowej

wstecz